Vision

Sammen om det gode liv

Syddjurs Kommunes nye Vision og udviklingsstrategi "Sammen om det gode liv" sætter en retning og er den samlende ramme for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv frem mod 2034.  

Den kommer til at skinne igennem i Byrådets arbejde med blandt andet

  • Kommuneplan
  • Erhvervsservice
  • Branding   

"Sammen om det gode liv" forventes at blive vedtaget på byrådsmødet den 30. november 2022 og vil danne grundlag for det videre arbejde med politikudvikling, budgetlægning og revidering af kommuneplanen.

Find hele Vision- og udviklingsstrategien