Vision

Sammen om det gode liv

Syddjurs Kommunes nye Vision og udviklingsstrategi "Sammen om det gode liv" sætter en retning og er den samlende ramme for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv frem mod 2034.  

Den kommer til at skinne igennem i Byrådets arbejde med blandt andet

  • Kommuneplan
  • Erhvervsservice
  • Branding   

Find hele Vision- og udviklingsstrategien