Om

Vi er sammen om at udvikle Syddjurs Kommune. 

Med digitale borgerforslag ønsker Byrådet at fremme borgerinddragelsen i kommunen. Samtidig skal ordningen være med til at understøtte de lokaldemokratiske fællesskaber og det politiske engagement blandt borgerne. Dette er i tråd med Vision og udviklingsstrategi 2022-2034, som du kan læse mere om under ”Vision”.

Digitale borgerforslag er en forsøgsordning, som løber over to år til og med juni 2024. Ordningen vil blive evalueret efter et års drift.

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om de digitale borgerforslag:

"Alle over 15 år med bopæl i kommunen har nu mulighed for at stille egne forslag og stemme på andres. Det er et rigtig godt supplement til den eksisterende demokratiske dialog og kan være med til at styrke det politiske engagement. Det er helt i tråd med Vision og udviklingsstrategien, som også handler om at understøtte lokaldemokratiet og inddragelse.

Byrådet og jeg vil opfordre alle til at tage løsningen i brug. Samtidig er vi naturligvis meget spændte på, hvordan muligheden vil blive brugt, og derfor vil vi også evaluere løsningen om et års tid".