Borgerforslag

Gå tilbage

Beskyttelse af drikkevandsboringer

Anna Christina Lossen Anna Christina Lossen  •  13-09-2023  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: SYDDJURS-2023-09-29

Beskyttelse af drikkevandet ved økologisk dyrkning af frugt og grønt på de boringsnære beskyttelsesområder.

I adresseavisen 22/3/23 var der en artikel omhandlende beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticidrester i Syddjurs Kommune.

Det fremgår af artiklen, at arbejdet med beskyttelsen af de sårbare vandboringer (jf. tillægget til  pesticidaftalen fra 2019, som forpligter kommunerne til at udpege de sårbare drikkevandsboringer med beskyttelsesbehov) på ingen måde er i mål.  Kun en ud af 69 aftaler er i hus, mens 20 er under behandling.

Det får os til at stille dette forslag til Syddjurs kommune som et borgerforslag:

økologiske landmænd/gartnere får mulighed for at dyrke frugt og grønt på de boringsnære beskyttelsesområder.

De kommunale institutioner får mulighed for at aftage disse økologiske produkter, hvilket er helt i tråd med kommunens intention/politik om økologiske fødevarer i institutionerne, her ovenikøbet helt lokalt.

Det er vores forslag, at kommunen sørger for langvarige forpagtningsaftaler mellem de relevante parter, eller at kommunen selv opkøber de boringsnære beskyttelsesområder og udlejer.

På den måde beskytter vi vores fælles grundvand bedst muligt og opnår arbejdsmuligheder for landmænd, der har svært ved at starte økologiske landbrug. Desuden får kommunens børn/unge -og ældre institutioner mulighed for at købe friske, lokalt dyrkede grøntsager.

Borgerforslag stillet af BKA Syddjurs (bedsteforældrenes klimaaktion)

 

                                                                                          

 

Dette forslag har ingen notifikationer
Har ingen milepæle