Borgerforslag

Gå tilbage

Krav til at genbruge regnvand til wc skyl og tøjvask ved nybyggeri

Tom Anthon Vestergaard Tom Anthon Vestergaard  •  30-09-2022  •    Ingen kommentarer
regnvandsopsamling.png
regnvandsopsamling.png


Forslagskode: SYDDJURS-2022-09-18

Der skal indføres krav om at ved alt fremtidig nybyggeri i Syddjurs kommune, skal man benytte regnvand til wc skyl-tøjvask-havevanding.

Ved at indføre krav om at benytte regnvand til wc skyl-tøjvask-havevanding i alt nybyggeri i stedet for drikkevand, vil man skåne miljøet og værne om fremtidens drikkevand, som kan blive en mangel vare. Det kan lades at gøre hvis man følger planloven paragraf 15, stk. 2, nr. 29.

Ved at benytte regnvand til wc skyl og tøjvask, benytter man kalkfri vand, og man skal derfor ikke benytte kraftige rengøringsmidler til rengøring, samt el varmelegme i vaskemaskiner vil ikke kalke til og bruge ekstra energi på tøjvask. Der vil også skulle bruges mindre skyllemidel i vaskemaskinen og når der bruges mindre rengøringsmidler og vaskemidler, bliver der mindre for kommunen at rense i deres spildevands rensningsanlæg.

Man får også udnyttet regnvandet, ved at opsamle det i tanke, så det ikke tilføres kommunes kloaker, som en gang imellem flyder over, da de ikke kan tage de store mænger regn, der kommer mere og mere af. 

De lokale vandværker vil skulle pumpe mindre vand op fra undergrunden, hvis man indføre dette krav og dermed vil man ikke tømme vores drikke vandsdepoter i undergrunden så hurtigt som man gør nu.

 

Dette forslag har ingen notifikationer
Har ingen milepæle